Potyczki w świecie nadmiaru

Makdonaldyzacja to pojęcie, które na dobre zadomowiło się w języku. Czy jednak powinno zawierać tylko pejoratywne konotacje? Po lekturze „Makdonaldyzacji społeczeństwa” można mieć co do tego pewne wątpliwości. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, że autor książki, George Ritzer, wyłącznie oskarża nowoczesny model przedsiębiorstwa usługowego. Opis słabości tego modelu może przysłużyć się jego ewolucji w kierunku rozwiązania lepiej dopasowanego do wymagań współczesnego konsumenta.

Continue reading