Nie ma PR, jest tylko marketing

Poniżej toczy się dyskusja o roli dziennikarza i PR-owca, ja ze swej strony dorzucę kamyczek z praktyki komunikacji między nimi oboma. Informacje prasowe z drobnymi gadżetami trafiają pewnie do wszystkich redakcji i najczęściej poza CD i teczką z wydrukowanymi materiałami prasowymi nic tam nie ma. Czasem jednak informacja przybiera postać ciekawego personalizowanego e-mailingu.

Continue reading