Mistyfikacja dobrze opowiedziana

„Cóż to jest prawda”, pytał Piłat bez mała dwa tysiące lat temu. Pytał w specyficznym kontekście, gdy przyszło mu wysłuchać Jezusa, uznanego przez przedstawicieli narodu wybranego za kłamcę i fałszywego proroka. Musiał ocenić dwa światopoglądy, skryte interesy i żarliwą wiarę. Jako przedstawiciel władzy i racjonalizmu oddał decyzję jednej z rozemocjonowanych stron. (artykuł opublikowany pierwotnie pod tytułem „Cui bono” w kwartalniku „Fragile” nr 1 (15) 2012 – tematem wydania była szeroko pojęta mistyfikacja, a w tym…

Continue reading

Nie ma PR, jest tylko marketing

Poniżej toczy się dyskusja o roli dziennikarza i PR-owca, ja ze swej strony dorzucę kamyczek z praktyki komunikacji między nimi oboma. Informacje prasowe z drobnymi gadżetami trafiają pewnie do wszystkich redakcji i najczęściej poza CD i teczką z wydrukowanymi materiałami prasowymi nic tam nie ma. Czasem jednak informacja przybiera postać ciekawego personalizowanego e-mailingu.

Continue reading

Platforma, nie kanał

Podczas prelekcji na konferencji Nowe media… Krzysztof Urbanowicz, autor bloga Media Cafe postawił tezę, że Internet nie jest medium w tradycyjnym rozumieniu, a platformą, na której media mogą budować swoją obecność na wiele sposobów – zgodnie z regułami rozwoju Sieci, czyli obecnie – w duchu Web 2.0. „Internet jest rewolucją, która zmienia reguły gry w mediach raz na zawsze” – tak brzmiał tytuł prelekcji i właśnie tak została zbudowana prezentacja. Prelegent wyszedł od konstatacji obecnego…

Continue reading