Telemarketing – wyznaczanie celu, czyli różne potrawy z tych samych składników

Jest wiele spraw, które można załatwić przez telefon. Trzeba to jednak robić w sposób przemyślany, żeby jedna rozmowa pozwalała osiągnąć jak najwięcej. O pewne rzeczy należy pytać zawsze, pewne zaś tylko w zależności od kontekstu i celu akcji telemarketingowej. Pomocna może być tabelka zamieszczona na końcu niniejszego artykułu.

Continue reading

Telemarketing powszedni

Telemarketing, choć ma chyba najgorszą opinię wśród wszystkich narzędzi marketingu bezpośredniego, jest wyjątkowo skuteczny. Co więcej, w contact center to on powinien pełnić najważniejszą strategicznie rolę. I chociaż działa tylko na jeden zmysł, to jednak zapewnia interakcję w czasie rzeczywistym z człowiekiem, nie z automatem, oraz potrafi wykorzystać wyobraźnię odbiorcy. We wprowadzeniu autor definiuje telemarketing, jego rolę w komunikacji marketingowej oraz podaje kilka podstawowych rozróżnień dotyczących tej działalności.

Continue reading