Blog ma głos, blog ma moc

Blogowanie wydaje się jeszcze czynnością niepoważną, marginesem Internetu. Pomimo dochodzących z Zachodu głosów o sile blogerów i społecznym dziennikarstwie oraz rodzimych przykładów skuteczności blogów (blogi polityków cytowane z lubością przez media, wykrycie przez blogerów niesamodzielności jednej z dziennikarek), blogi nadal nie spełniają należnej im roli. To się jednak błyskawicznie zmienia. Książka „Blogowanie w biznesie” Jeremy’ego Wrighta wyróżnia się spośród dostępnych na rynku publikacji na ten temat, gdyż przedstawia całe zagadnienie nie tylko kompetentnie i merytorycznie,…

Continue reading

Telemarketing – wyznaczanie celu, czyli różne potrawy z tych samych składników

Jest wiele spraw, które można załatwić przez telefon. Trzeba to jednak robić w sposób przemyślany, żeby jedna rozmowa pozwalała osiągnąć jak najwięcej. O pewne rzeczy należy pytać zawsze, pewne zaś tylko w zależności od kontekstu i celu akcji telemarketingowej. Pomocna może być tabelka zamieszczona na końcu niniejszego artykułu.

Continue reading