Jak myślą klienci

Recenzja książki Geralda Zaltmana „Jak myślą klienci – podróż w głąb umysłu rynku”. Przedstawione zostały główne założenia tej pracy, jej walory praktyczne i teoretyczne. Badania marketingowe powinny dać nam wgląd w sposoby myślenia klientów, powinny dostarczyć wiedzy pomocnej w przygotowaniu nwych produktów lub kampanii. Dotychczasowa praktyka badawcza dotyka jednak, zdaniem autora, zaledwie powierzchni umysłu klientów. Pozostała część tej „góry lodowej” kryje się w głębi. Odrzucenie tej wiedzy może doprowadzić do katastrofy – rozbicia się komunikacji…

Continue reading