Marketing

Nieuczciwe praktyki rynkowe

W „Marketingu przy Kawie” opublikowaliśmy opracowanie na temat tego, co zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zostało uznane za nieuczciwą praktykę rynkową. Poniżej kilka wyimków z bardzo obszernego tekstu.

  • W ramach tzw. „czarnych list” wymieniono, jakie konkretne zachowania mogą stanowić agresywną bądź wprowadzającą w błąd praktykę rynkową. Ex lege zostały one uznane za takie i w praktyce eliminuje to potrzebę wykazywania ich nieuczciwości przed sądem.
  • Nieprawidłowe jest podawanie tzw. cen netto, a przejrzystość cen powinna polegać na tym, że od razu w ofercie podana powinna być cena łączna.
  • Na mocy ustawy zakazano uporczywego nękania, którym często posługiwały się m.in. firmy windykacyjne.
  • Do nieuczciwych praktyk należy m.in. składanie wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta i ignorowanie prośby o jego opuszczenie, uciążliwe nakłanianie do nabycia produktów przez telefon, faks, pocztę elektroniczną (a więc takim działaniem jest także spam) czy wzywanie w reklamie dzieci do nabycia produktów lub nakłonienia rodziców do ich kupienia.
  • Przedsiębiorcy nie unikną odpowiedzialności poprzez umieszczenie w swoich prospektach klauzuli zastrzegającej, że zamieszczają anonse, a reklama nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, co było do tej pory powszechną praktyką.
  • Novum, które budzi niepokój przedsiębiorców, stanowi umożliwienie konsumentowi samodzielnego dochodzenia swoich roszczeń przy jednoczesnym całkowitym przerzuceniu ciężaru dowodowego na przedsiębiorcę. To on musi udowodnić, że dana praktyka nie jest nieuczciwa i pozostaje w zgodzie z ustawą.
  • Niedopuszczalne jest określanie produktu jako „gratis”, „darmowy”, „bezpłatny” lub w podobny sposób, jeżeli konsument musi uiścić jakąkolwiek należność – z wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z odpowiedzią na praktykę rynkową, z odbiorem lub dostarczeniem produktu.

Anna Drabarz, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, „Marketing przy Kawie / Tematy”, nr 212, 11.04.2008.

1 thought on “Nieuczciwe praktyki rynkowe”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.